ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Από το 2015 η εταιρεία μας έχει επεκταθεί και στα Βαλκάνια με έδρα στη Βουλγαρία, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες μεταφορές ξηρού φορτιού και ελεγχόμενης θερμοκρασίας από και προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.