ΛΑΡΙΣΑ 3o ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τ.Κ. 41336
ΤΗΛ: 2410289595 & 2413013836 | Fax: 2410555442
ΚΙΝ: 6977063949 | E-mail: fgtrans@hotmail.gr

Θεσσαλονικη: Εννέα Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών 4
Τ.Κ. 57 009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310754843 – 2310755693
Fax: 2310754552
Kιν: 6948181210
Email: fgtransthess@hotmail.com

ΑΘΗΝΑ: My Trans
Πέτρου  Ράλλη 4 | T.K. 118 55 Αθήνα
Τηλ: 2118000889 – Fax: 2118000819