ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ο στόλος μας αποτελείται από ψυκτικούς θαλάμους με δυνατότητα συντήρησης ψύξης και κατάψυξης (-25oC / +25oC) οι οποίοι διαθέτουν χωρίσματα θερμοκρασίας, δίνοντας τη δυνατότητα συνδυασμού φορτίων.

 

Διαθέτουν δελτία καταλληλότητας τροφίμων FRC καταγραφικά θερμοκρασίας με δυνατότητα εκτύπωσης ιστορικού από την παραλαβή έως και την παράδοση των εμπορευμάτων.

 

Μέσω εξελιγμένων συστημάτων παρακολούθησης της θερμοκρασίας GPS, εξασφαλίζουμε την άριστη κατάσταση και ποιότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μέχρι τον τελικό προορισμό τους.